Thông báo

Lịch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT năm 2019 (Tin học Quốc gia)

LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA

ỨNG DỤNG CNTT Cơ bản – Nâng cao

Từ tháng 01/2019 đến  12/2019

Tháng

Ngày thi

dự kiến

Ngày hết hạn

đăng ký dự thi

Ngày ôn thi

Sáng: 8h – 11h

chiều: 14h – 17h

01/2019

06/01

04/01

06/01

20/01

18/01

19/01

3/2019

10/3

08/3

09/3

24/3

22/3

21/3

4/2019