Tin tức

CÁC LỚP CHUYỂN SANG HÌNH THỨC ONLINE TỪ NGÀY 10/05

CÁC LỚP CHUYỂN SANG HÌNH THỨC ONLINE TỪ NGÀY 10/05

    - Căn cứ công văn số 1415/UBND-VX 2021 ngày 06-05-2021 của UBND TP.HCM về việc tạm ngưng các hoạt động dạy - học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

    - Căn cứ theo các thông báo mới nhất về việc dạy - học của trường ĐH Bách Khoa

Trung tâm Kỹ thuật Điện toán thông báo:

    1. Các hoạt động lớp học của Trung tâm sẽ chuyển sang hình thức trực tuyến (online) cho đến khi có thông báo mới.

    2. Trung tâm sẽ thông tin hướng dẫn đến học viên các lớp qua email.

    3.  Các văn phòng ghi danh và hoạt động khác của Trung tâm vẫn diễn ra bình thường theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K và các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Trân trọng!

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN


Back to Top