Chứng chỉ Quốc tế (IC3 - MOS)

Chứng chỉ Quốc tế (IC3 - MOS)

Chứng chỉ Quốc tế (IC3 - MOS)

LỚP LUYỆN THI MOS (THVP QUỐC TẾ) New

  • 10 Buổi
LỚP LUYỆN THI MOS (THVP QUỐC TẾ)

Song song với những chứng chỉ văn phòng quốc gia, Trung tâm còn tập trung cập nhật và đào tạo các chứng chỉ văn phòng quốc tế phù hợp với nhu cầu phát triển về chuyên sâu dành cho người học. MOS (Microsoft Office Specialist): Là bài thi được sáng tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện hiện trực tuyến trên 25 ngôn ngữ và đã được Việt hóa. Chứng chỉ MOS có giá trị vô thời hạn. Trung tâm điện toán mở lớp luyện thi MOS nhằm giúp cho học viên tham gia kì thi đạt hiệu quả cao.

  • Lịch học: Tối 3-5-7
  • Khai giảng: 25/10/2022
Xem chi tiết

Back to Top