Chuyên đề KHÁC

Chuyên đề KHÁC

PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI Power BI New

  • 10 Buổi
PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI Power BI
Để kết nối với hàng trăm nguồn dữ liệu khác nhau, xây dựng các mô hình dữ liệu phức tạp bằng việc sử dụng các công cụ đơn giản và trực quan nhằm tạo ra tập dữ liệu giá trị.
Quản lý các báo cáo, Dashboard trực quan để hiển thị thông tin dữ liệu một cách chuyên nghiệp chia sẻ dễ dàng với người khác và giúp đưa ra các quyết định hiệu quả hơn. Biết sử dụng các công cụ và tính năng của Power BI để thực hiện trực quan hóa và phân tích dữ liệu.
  • Lịch học: Tối 2-4-6
  • Khai giảng: 02/10/2023
Xem chi tiết

ỨNG DỤNG SPSS TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG New

  • 6 Buổi
ỨNG DỤNG SPSS TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

Khóa học Ứng dụng SPSS trong nghiên cứ Định lượng có nội dung chương trình tập trung vào việc phân tích xử lý số liệu trong báo cáo định lượng bằng phần mềm SPSS nhằm giúp cho sinh viên, học viên cao học và các cá nhân đang làm trong lĩnh vực nghiên cứu định lượng làm quen và cập nhật đầy đủ các kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm để thực hiện các báo cáo nghiên cứu đạt chất lượng cao.

  • Lịch học: Tối 2-4-6
  • Khai giảng: 25/09/2023
Xem chi tiết

KHÓA HỌC THỰC THI CÁC PHƯƠNG PHÁP SỐ VỚI MATLAB New

  • 12 Buổi
KHÓA HỌC THỰC THI CÁC PHƯƠNG PHÁP SỐ VỚI MATLAB

Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho những người đang muốn học và áp dụng các phương pháp số trong ngành khoa học và kỹ thuật máy tính. Các phương pháp được đề cập trong khóa học này xuất phát từ các bài toán thực tế mà không đặt nặng kiến thức toán học bên trong. Các kiến thức lý thuyết liên quan đến các bài toán được cung cấp đủ để sinh viên có thể nắm được các kỹ thuật giải chúng bằng công cụ tính toán số Matlab. Các ví dụ được trình bày và thực thi trong khóa học trải trên nhiều lĩnh vực như: Vật lý, Xây dựng, Hóa học, Cơ học, Môi trường, hay Khoa học Máy tính.

  • Lịch học: Tối 2-4-6
  • Khai giảng: 06/09/2023
Xem chi tiết

Back to Top