Chương trình Ưu đãi

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ ĐANG ÁP DỤNG

- Sinh viên giảm 10%
- Đăng ký sớm trước khai giảng 10 ngày, giảm 200k
- Học viên cũ hoặc Đăng kí online: giảm 5% học phí
- Ghi danh theo nhóm từ 2 - 5 học viên được giảm 2% - 5% học phí.
Lưu ý:
- Không áp dụng cho các chương trình dài hạn 6 tháng
- Chính sách ưu đãi học phí nêu trên được tính gộp trong các trường hợp: Sinh viên + Học viên cũ, Sinh viên + Đăng ký nhóm


Back to Top