Tin học VP Quốc tế (MOS)

Tin học VP Quốc tế (MOS)

Tin học VP Quốc tế (MOS)

LỚP LUYỆN THI MOS (THVP QUỐC TẾ) New

  • 10 Buổi

MOS (Microsoft Office Specialist): Là bài thi được sáng tạo bởi Microsoft và triển khai bởi Certiport (Hoa Kỳ). Bài thi được thực hiện hiện trực tuyến trên 25 ngôn ngữ và đã được Việt hóa. Chứng chỉ MOS có giá trị vô thời hạn. Trung tâm điện toán mở lớp luyện thi MOS nhằm giúp cho học viên tham gia kì thi đạt hiệu quả cao.

  • Lịch học: Tối 3-5-7
  • Khai giảng: 08/10/2019
Xem chi tiết

Back to Top