CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHÓA HỌC ETAP TRONG TÍNH TOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN CƠ BẢN New

  • 8 Buổi
KHÓA HỌC ETAP TRONG TÍNH TOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN CƠ BẢN

Khóa học ETAP trong tính toán hệ thống điện mang đến cho người học kiến thức cơ bản về việc sử dụng phần mềm ETAP trong tính toán hệ thống điện một cách hiệu quả để thực hiện một dự án hệ thống điện từ đơn giản đến phức tạp và người đang làm việc trong các công ty tư vấn, điện lực, người đang tìm hiểu hệ thống điện. Khóa học bao gồm tất cả phần kiến thức cơ bản đến nâng cao, được phối hợp với bộ môn Hệ thống Điện - ĐH Bách Khoa.

  • Lịch học: Tối 2-4-6
  • Khai giảng: 04/11/2019
Xem chi tiết

Back to Top