Tin tức

Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ UDCNTT ngày 05/12/2021

Danh sách dự thi Ca 1: 7h30 (SBD từ BKCB2608 - BKCB2639)

Danh sách dự thi Ca 2: 10h (SBD từ BKCB2640 - BKCB2666, BKNC2696 - BKNC26700)

Danh sách dự thi Ca 3: 13h30 (SBD từ BKCB2667 - BKCB2695 )

Địa điểm thi: Kios 8 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10 - ĐT: 028 2214 8404  --- Xem đường đi

Thí sinh Lưu ý các qui định để được tham gia dự thi: 

- Khi đi thi nhớ mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, có mặt tại địa điểm thi theo đúng giờ thi đã thông báo. 

- Thí sinh tuân thủ các qui định về phòng, chống dịch Covid-19 tại địa điểm thi: giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt, khai báo y tế trên phần mềm Sổ SKĐT hoặc PC-Covid, xuất trình thẻ xanh (đã tiêm 2 mũi vaccine) hoặc Giấy XN F0 đã khỏi bệnh trước khi vào phòng thi.

- Bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt thời gian thi. Back to Top