Tin tức

Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT ngày 11/12/2022


---> Xem sơ đồ phòng thi

Thí sinh Lưu ý các quy định để được tham gia dự thi: 

- Khi đi thi nhớ mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh;

- Có mặt tại địa điểm thi trước 15 phút.

- Thí sinh tuân thủ các quy định tại địa điểm thi.Back to Top