Tin tức

Kết quả thi MOS/IC3 ngày 21/01/2024 tại Trường Đại học Bách khoa

Kết quả thi MOS ngày 21/01/2024

Kết quả thi IC3 ngày 21/01/2024


Lưu ý:

Thí sinh có kết quả ĐẠT, sau 8 tuần (tính từ ngày công bố kết quả) nhận chứng chỉ tại phòng ghi danh: Kios 8, 142 Tô Hiến Thành, P. 14, Q. 10, TP. HCM - ĐT: 028 2214 8404. Thông báo có chứng chỉ sẽ được thông tin qua tin nhắn SMS.


Back to Top