Tin tức

Kết quả thi MOS/IC3 ngày 24/03/2024 tại Trường Đại học Bách khoa

Kết quả thi MOS ngày 24/03/2024

Kết quả thi IC3-GS5 ngày 24/03/2024

Kết quả thi IC3-GS6 ngày 24/03/2024


Lưu ý:

Thí sinh có kết quả ĐẠT, sau 8 tuần (tính từ ngày công bố kết quả) nhận chứng chỉ tại phòng ghi danh: Kios 8, 142 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, TP. HCM - ĐT: 028 2214 8404. Thông báo có chứng chỉ sẽ được gửi qua tin nhắn SMS.


Back to Top