Tin tức

HỘI THẢO KHOA HỌC ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0 TỈNH VĨNH LONG

HỘI THẢO KHOA HỌC ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0 TỈNH VĨNH LONG

    Sáng 30/11, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long đã phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có Trung tâm Kỹ Thuật Điện Toán - Đại học Bách Khoa - ĐH Quốc Gia TP.HCM tham gia tổ chức Hội thảo Khoa học Ứng dụng và Phát triển công nghệ trong thời đại công nghiệp lần thứ tư tỉnh Vĩnh Long. Buổi hội thảo gợi mở nhiều hướng đi, kế hoạch cụ thể được đề xuất tại hội thảo nhằm giúp Vĩnh Long ứng dụng và phát triển công nghệ cho các mục tiêu thời gian tới.


Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long
    Nhiều tham luận về công nghệ ứng dụng số, phát triển nông nghiệp và du lịch bền vững, công nghệ sinh học trong nông nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Đồng thời kết nối mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành. Ứng dụng vi sinh vật hữu ích, sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học.

Nguồn: Truyền hình Vĩnh Long
    Tại buổi hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi, chia sẽ các kết quả nghiên cứu và đề xuất những giải pháp nhằm ứng dụng các thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học. Ứng dụng vào các ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế kinh tế và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhò. Ứng dụng công nghệ mới vào sán xuất chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh.

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁNBack to Top