Tin tức

Hội nghị khoa học công nghệ bệnh viện đa khoa Vĩnh Long 2018

Hội nghị khoa học công nghệ bệnh viện đa khoa Vĩnh Long 2018

Nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng, không chỉ trong các lĩnh vực khác mà còn trong lĩnh y học, bệnh viện nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị cho bệnh nhân.

Trong năm 2018 vừa qua, Trung tâm Kỹ thuật Điện toán cũng là một đơn vị tham gia báo cáo trong buổi hội nghị công nghệ phối hợp với sở Y tế Vĩnh Long – Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Long. Bên cạnh 34 đề tài về những nội dung: ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật trong công tác chăm sóc và điều trị, báo cáo điền hình những căn bệnh hiếm gặp, về lĩnh vực quản lý, tài chính,…. Vào ngày 20/12 vừa qua, PGS.TS Thoại Nam – Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Điện toán  đã có buổi báo cáo về các vấn đề khoa học công nghệ trước sở y tế Vĩnh Long với các chủ đề sau trong lĩnh vực y học:

  1. 1. Xu hướng kỹ thuật trong Công nghệ 4.0
  2. 2. Tại sao AI được quan tâm?
  3. 3. Ứng dụng AI trong lĩnh vực y học
Trung tâm Kỹ thuật Điện toán luôn nỗ lực đóng góp và tư vấn các chuyên đề khoa học công nghệ tiến tiến đang phát triển trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới trong các lĩnh vực của xã hội. Cũng như đào tạo và bồi dưỡng các lớp khoa học công nghệ cho các đơn vị doanh nghiệp có nhu cầu về công nghệ 4.0, IoTs, AI, Deeplearning, Big Data,……


Back to Top