Tin tức

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 08/10/2023

UDCNTT Cơ bản - Giờ thi 7h30

UDCNTT Cơ bản - Giờ thi 13h
UDCNTT  Nâng cao - Giờ thi 13h

---> Xem sơ đồ phòng thi

Thí sinh Lưu ý các qui định để được tham gia dự thi: 

- Khi đi thi nhớ mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, có mặt tại địa điểm thi trước 15 phút. 

- Thí sinh tuân thủ Nội quy - Quy chế tại địa điểm thi.


Back to Top