Tin tức

Đề án phối hợp "Xây dựng Quận 10 trở thành đô thị thông minh (ĐTTM), giai đoạn 2020 - 2025”

Đề án phối hợp

        Theo tính toán, Đề án “Xây dựng Quận 10 trở thành ĐTTM, giai đoạn 2020 - 2025” được xây dựng với hạ tầng hiện đại trên nền tảng điện toán đám mây, các ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nguồn nhân lực đủ mạnh để quản lý, vận hành... góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ công dân, doanh nghiệp (DN) tốt hơn. Đồng thời, với việc xây dựng các hệ thống thông tin thông minh cùng với các giải pháp đồng bộ, DN và người dân được cung cấp môi trường phát triển ngày càng tiện ích, ưu việt…
        Trong đó, nhiệm vụ tăng cường và hỗ trợ tối đa cho các cán bộ thực hiện giữ gìn trật tự anh ninh trên địa bàn khu vực quận 10 bằng cách ứng dụng các khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được đầu tư và hợp tác cùngi Trung tâm Kỹ thuật Điện toán để triển khai "Hệ thống Giám sát thông minh" . Hệ thống TriS (Hệ thống giám sát thông minh) như bộ não trong việc giám sát thông minh trong ngữ cảnh hiện nay ở các thành phố lớn và đô thị nhỏ, trong đó nhà nước đóng vai trò giám sát và xử lý các tình huống về an ninh và giao thông, tội phạm, v.v… Hệ thống được xây dựng và áp dụng trên các công nghệ 4.0 như IoTs – kết nối vạn vật để kết nối các camera giát sát tại các khu vực lắp đặt. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo AI trong việc nhận diện khuôn mặt đối tượng, từ đó hỗ trợ giám sát và tìm kiếm đối tượng ở các khu vực khoanh vùng an ninh ở các tòa nhà, công trường thi công, Ký túc xác, Bãi giữ xe,….Cùng với công nghệ BigData hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn, tạo báo cáo và biểu đồ thống kê, hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan quản lí. Hệ thống bao gồm các chức năng chính: 
        1. Giám sát an ninh (Tris Guard)
        2. Giám sát giao thông tin (Tris Road)
        3. Nhận diện gương mặt (Tris Face)
        4. Tìm kiếm đối tượng (Tris Re-ID)
        5. Quản lý camera (VMS)
        6. Phân tích dữ liệu (Tris DA)
        7. Cổng thông tin giám sát
        8. Góp ý và phản ánh

      Cùng với đó, hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị của địa phương được xây dựng, hiện đại hóa và các ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, văn hóa, DN... sẽ góp phần giảm thiểu công sức con người, hướng đến phát triển kinh tế và xã hội. Trong hoạt động kinh tế, thương mại, việc xây dựng DN điện tử sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN khi tham gia thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, hỗ trợ DN nhanh chóng điều chỉnh chiến lược quảng bá, tiếp thị và thực hiện các giao dịch mua, bán điện tử an toàn, hiệu quả...
    Bài viết sử dụng tài liệu và hình ảnh tham khảo buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận 10:
https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/quan-10-xay-dung-mot-so-ung-dung-thong-minh-trong-diem-huong-den-phuc-vu-nguoi-dan-tot-hon-1491867782

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN 


Back to Top