Tin tức

Hội thảo khoa học "Xây dựng thành phố thông minh và nâng cao năng lực tiếp cận công nghiệp 4.0 cho tỉnh Vĩnh Long"

Hội thảo khoa học

 Được sự cho phép, hỗ trợ và kết hợp tổ chức của trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Thông tin - Truyền thông, buổi hội thảo khoa học "Xây dựng thành phố thông minh và nâng cao năng lực tiếp cận công nghiệp 4.0 cho tỉnh Vĩnh Long". Buổi hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các bài viết báo cáo chuyên đề của các thầy cô và sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên.
Hình: Hội trường diễn ra buổi hội thảo khoa học
   Buổi hội thảo còn có sự tham gia của các gian hàng chuyển giao công nghệ, buổi báo cáo chuyên đề với sự tham luận của các chuyên gia và lãnh đạo các Sở. 
Hình: Gian hàng chuyển giao công nghệ
   Với các tham luận liên quan đến giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh… gắn liền với thực tiễn kinh tế - xã hội, trong thời gian sắp tới với sự quan tâm và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và dựa trên thế mạnh sản xuất, tỉnh Vĩnh Long sẽ đề ra nhiều giải pháp thực hiện đưa Vĩnh Long trở thành đô thị thông minh.
Hình: Trình diễn sản phẩm công nghệ tại hội thảo


Back to Top