Tin tức

Danh sách Thí sinh dự thi chứng chỉ UDCNTT ngày 08/01/2023

---> Xem sơ đồ phòng thi

Thí sinh Lưu ý các qui định để được tham gia dự thi: 

- Khi đi thi nhớ mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, có mặt tại địa điểm thi theo đúng giờ thi đã thông báo. 

- Thí sinh tuân thủ các qui định về Tổ chức thi tại địa điểm thi.


Back to Top