Tin tức

Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT ngày 15/05/2022

---> Xem sơ đồ phòng thi

Thí sinh Lưu ý các qui định để được tham gia dự thi: 

- Khi đi thi nhớ mang theo CMND/CCCD hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, có mặt tại địa điểm thi theo đúng giờ thi đã thông báo. 

- Thí sinh tuân thủ các qui định về phòng, chống dịch Covid-19 tại địa điểm thi: giữ khoảng cách, rửa tay sát khuẩn.

- Bắt buộc đeo khẩu trang trong suốt thời gian thi. 


Back to Top